sábado, 15 de julio de 2017

Bus ticket from Elbasan to Tirana, Albania (2014)


REPUBLIKA E SHQIPËRISE
MINISTRIA E FINANCAVE
DIREJTORIA E. PËRGJ. E TATIMEVE

Biletë udhëtimi me Autobus
NDËRQYTETAS
AGJENSIA E UDHËTIMEVE
Seria B/11, Nr. 009017.
Elbasan - Tirana
Km. 1-132.
24.04.2014.
410 Lekë

Thanks to Indrit.

No hay comentarios:

Publicar un comentario