viernes, 24 de febrero de 2017

TURNUL DE APĂ, Muzeul orașului Chișinău (Moldova)


TURNUL DE APĂ
Muzeul orașului Chișinău 
str. Alexei Mateevici 60 A
Chișinău (Moldova)

Bilet de entrare, seria A nr. 00385. 10 lei.
Entry ticket, series A Nº 00385. 10 lei.
Billete de entrada, serie A Nº 00385. 10 lei.
Bitllet d'entrada, sèrie A Nº 00385. 10 lei.
Billet d'entrée, série A Nº 00385. 10 lei.
Biglietto d'ingresso, serie A Nº 00385. 10 lei.

Traveler's collection.
Thanks to Oleg

No hay comentarios:

Publicar un comentario