domingo, 26 de febrero de 2017

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), Bitllet senzill, 5 zones (2017)


FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Bitllet senzill Núm. 499102 1 (emès a La Pobla de Claramunt), 5 zones. 22.02.2017, 16:50 h. 6,50 EUR.

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Billete sencillo Núm. 499102 1 (emitido en La Pobla de Claramunt), 5 zonas. 22.02.2017, 16:50 h. 6,50 EUR.

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Ordinary ticket Nº 499102 1 (issued in La Pobla de Claramunt), 5 zones. 22.02.2017, 16:50 h. 6,50 EUR.

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Billet simple Nº 499102 1 (émis à La Pobla de Claramunt), 5 zones. 22.02.2017, 16:50 h. 6,50 EUR.

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Biglietto semplice Nº 499102 1 (emesso a La Pobla de Claramunt), 5 zone. 22.02.2017, 16:50 h. 6,50 EUR.

Traveler's collection.

No hay comentarios:

Publicar un comentario