domingo, 11 de diciembre de 2016

TAROM. Boarding pass for the flight RO 429 from Bucharest Otopeni to Barcelona


TAROM

Boarding pass for the flight RO 429 from Bucharest Otopeni to Barcelona. 21.08.?, 20:25 h.

Tarjeta de embarque para el vuelo RO 429 Bucarest Otopeni a Barcelona. 21.08.?, 20:25 h.

Targeta d'embarcament per al vol RO 429 de Bucarest Otopeni a Barcelona. 21.08.?, 20:25 h.

Carte d'accès à bord pour le vol RO 429 de Bucarest Otopeni à Barcelone. 21.08.?, 20:25.

Carta d'imbarco per il volo RO 429 da Bucarest Otopeni. a Barcellona. 21.08.?,
20:25 h.

Gracias a Arturo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario