jueves, 26 de mayo de 2016

MUSEU D'HISTÒRIA DE TARRAGONA. Entrada per a les Muralles, el Pretori, l'Amfiteatre i el Fòrum


MUSEU D'HISTÒRIA DE TARRAGONA

Entrada conjunta bonificada Nº 014422 per a les Muralles, el Pretori - Circ, l'Anfiteatre i el Fòrum local. 07.05.2016. 3,65 EUR.

Entrada conjunta bonificada Nº 014422 para las Murallas, el Pretorio - Circo, el Anfiteatro y el Forum local. 07.05.2016. 3,65 EUR.

Bonus ticket Nº 014422 for Walls, Praetorium - Circus, Amphitheater and local Frum . 07.05.2016. 3,65 EUR.

Entrée subventionnée Nº 014422 pour les Murs, le Prétoire - Cirque, l'Amphithéâtre et el Fòrum local. 07.05.2016. 3,65 EUR.

Ingresso sovvenzionato Nº 014422 per le Mura, il Pretorio - Circo, l'Anfiteatro e il Foro locale. 07.05.2016. 3,65 EUR.

Traveler's collection.
Gràcies a Josep i Assumpta

No hay comentarios:

Publicar un comentario